İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi

789000TVSB96MCOKSB52

issued